Trang web này được lưu trữ tại Mắt Bão

Xin chào! Nếu bạn tình cờ đến đây, chúng tôi muốn chia sẻ rằng đây là trang thử nghiệm hiệu quả hoạt động của Mắt Bão từ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Đây là một bước trong seri đánh giá web hosting mà Bitcatcha.vn đang thực hiện để giúp bạn tìm được host tốt nhất cho các trang web Việt Nam.

Một phần sứ mệnh của Bitcatcha chính là trao quyền cho người dùng bằng cách thực hiện các bài đánh giá chuyên sâu về hiệu quả của một đơn vị web hosting. Chúng tôi luôn luôn theo sát các thông số như uptime máy chủ hay thời gian phản hồi máy chủ.

Chúng tôi đang dùng gói hosting nào?

Cloud Host 2 – Linux

Mắt Bão mô tả gói Cloud Host 2 – Linux là “thêm lưu lượng cho trang web phát triển”. Gói bao gồm 2000mb lưu trữ đám mây và băng thông 30GB.

Kết quả uptime của Mắt Bão (Tháng 5, 2020 – Nay)

Chúng tôi đã theo dõi uptime của trang web này bằng cách sử dụng Uptime Robot. Số liệu dưới đây là dữ liệu từ Uptime Robot thông qua API. Con số thể hiện uptime tổng kể từ khi tracker được thiết lập.

99.99%
(Theo dõi qua uptimerobot.com)

RKết quả tốc độ phản hồi máy chủ của MatBao

Chúng tôi cũng đã kiểm tra tốc độ phản hồi máy chủ của Mắt Bão.

Chúng tôi thực hiện ping trang web này từ 10 vị trí khác nhau trên toàn cầu để phân hạng cho nó. Và đây là kết quả!

Xếp hạng: B
Tốc độ trung bình tại Singapore và Nhật Bản: 101.5ms
Tốc độ trung bình toàn cầu: 220.8ms
Xem kết quả đầy đủ ở đây